MARKÉTA MACKOVÁ (CZ) - lokální průvodcovství Karlových Varů

 
 
Dosažená kvalifikace / vzdělání:
ZČU Plzeň, Filozofická fakulta, Cizí jazyky pro komerční praxi, kombinace anglický a ruský jazyk

Jazyková zkouška:
Anglický jazyk, FCE
Ruský jazyk, státní zkouška
živnostenské oprávnění pro výkon průvodcovské činnosti
 
národní průvodcovský průkaz I. stupně
Kvalita služeb garantována cestovní agenturou Víta Malkuse
 

Mé pracovní aktivity:
Koordinátor
Kouč
Zkušenosti z cestovního ruchu:
Průvodkyně a delegátka v Bulharsku a Itálii
Recepční

Průvodcovské služby mohu nabídnout zpravidla v:
Pracovní dny od 14:00 hodin
Víkendy od 10:00 hodin

Moje srdeční záležitost v Karlových Varech:
Procházky po kolonádě s jedinečnou atmosférou lázeňského města
Léčebná vřídelní voda a její účinky při koupelích a pitném režimu
 
Kontakty:
cestovní agentura Víta Malkuse: infoapi@email.cz, +420 732 621 520
případně napřímo: www.macmar.cz, +420 725 141 990, macmar@email.cz
 
--
 

MARKETA MACKOVA (EN) - Karlovy Vary guided tours

Qualifications and education:
West Bohemia University, Faculty of Philosophy, Foreign Languages for Business
Australian College of English, Advanced course

Language exams:
English language, FCE
Russian language, state exam

Trade licence for guide services
Czech National Tour Guide Card (degree I)
Quality of services guaranteed by Travel Agency Vit Malkus
 
 

 
My work activities:
Life coach
Coordinator
Other experiences in travel & tourism:
Receptionist
Guide (Bulgaria and Italy)

Available especially during:
Working days from 2 p.m.
Weekends from 10 a.m.

What I love about Karlovy Vary the most:
Walks along the colonnade with the unique atmosphere of the spa town.

The hot spring water - baths and drinking cure

Contacts:
Vit Malkus, travel agency: infoapi@email.cz, +420 732 621 520
or directly: www.macmar.cz, +420 725 141 990, macmar@email.cz