Pro aktivity zakázkového charakteru odpovědnost z podnikání pojištěna u pojišťovny Direct.

 

Odstoupení od objednaných služeb

Vážení obchodní partneři, 
pro zakázky průvodcovských a instruktorských služeb dojednaných od září 2015 na termíny po 1. lednu 2016 si vyhrazujeme tříměsíční právo výpovědi z vážných zdravotních, bezpečnostních, soukromých či organizačních důvodů. 
 
Objednávka služeb může být jednostranně vypovězena den před dnem, od kterého bude do realizace přesně 3 měsíce (například do 3. dubna si vyhrazujeme právo zrušit objednané služby na akci od 4. července). Výpověď musí proběhnout písemnou formou, zpravidla e-mailem s doručenkou.
 

Děkujeme za pochopení a těšíme se na další spolupráci.

 

Bezpečnost a ochrana zdraví (pro aktivity zakázkového charakteru)

Děláme vše, abychom mohli být zařazováni do kategorie seriózních a zodpovědných firem
 
Rozhodně nám nejsou lhostejny životy a zdraví osob, kterých se naše podnikání dotýká. Nehledě na charakter zakázky důsledně apelujeme na partnerské firmy a cestovní kanceláře, aby mohla být dodržena pravidla, která pramení od ústavy ČR, tj. předpisu č. 1/1993 Sb., v platném znění, respektive z jí deklarované listiny základních práv a svobod, tj. předpisu 2/1993 Sb., v platném znění. 
Zejména vycházíme z článku 9/ odst. 1 Listiny základních práv a svobod po přenesená pravidla BOZP. 
 
Cestovní kanceláře a další obchodní partneři nemohou požadovat takové služby, které není možné splnit v souladu se zákony dotýkajícími se bezpečnosti práce či práva občana na zdraví, případně neodpovídají dobré morálce či činnost Víta Malkuse poškozují. V takovém případě je možné odmítnutí výkonu objednaných služeb.

 

Řízení firemních motorových vozidel je možné pouze na základě řádné písemné dohody, zpravidla rozšiřující dohody DPP, která vyjasňuje odpovědnost za užití svěřeného dopravního prostředku ve vztahu zaměstnavatel - zaměstnanec. Není-li řešeno zvláštní písemnou dohodou a pojištěním, přeprava koncových zákazníků je z bezpečnostních důvodů striktně vyloučena.

 

V případě řešení krizových situací uplatňujeme eskalační postup. Neneseme odpovědnost za následky rozhodnutí vyšších eskalačních stupňů. Při řešení situací zásadně posuzujeme rozhodovací kompetence v dané záležitosti.

 

(použit zdroj: https://www.bezpecnostpraceuh.cz/ )