Dress code

 

Vím, že práce průvodce vyžaduje reprezentativní vzhled. I u spolupracujících kolegů / kolegyň trvám na upravenosti a k pohybu přiměřeně elegantním oblékání. U sportovních zájezdů potom na přiměřeném oblékání do sportovních oděvů. Dbám také na vhodný oděv při večeřích či snídaních v restauracích. Jak se říká, „šaty dělají člověka“, průvodce v nich reprezentuje nejen cestovní kancelář. Hezké, elegantní oblékání dodává přirozeně pracovní autoritu.