Sjezdové lyžování

16.11.2014 16:25

Základní lekce sjezdového lyžování

Prvotní průprava, základní teoretické seznámení se s technikou sjezdového lyžování. První postavení na lyže, správná úroveň těžiště a postoje (trénink na rovině)

Bezpečné padání (trénink na rovině).

Obraty na rovině a na svahu – nácvik přívratného / odvratného postavení, přenášení váhy z lyže na lyži, výskoky na místě, zapíchování holí

Pohyby na lyžích na rovině – chůze na lyžích, skluz na lyžích

Pohyby na lyžích na svahu – po vrstevnici, při sesouvání

Sjízdění po spádnici; jízda šikmo svahem; rovnovážná a průpravná cvičení při sjíždění

Brždění a zastavování – jednostranným přívratem, oboustranným přívratem, sesouvání

Odšlapování a bruslení

Jízda na vleku a lanovkách

Překonání terénní nerovnosti

Nácvik pro jízdu a oblouky v pluhu. Průprava pro zatáčení na lyžích řezanými a smýkanými oblouky.

 

Rozšiřovací a opakovací lekce

Zopakování nejdůležitějších bodů základní výuky tzn. dále od Pohyby na lyžích na svahu

Jízdu a oblouky v pluhu - technika přenášení váhy pro oblouk, odpich holemi pro řezaný oblouk

Zvládání terenních nerovností, předozadní postavení. Terénní skok; odšlápnutí nerovnosti

Rozšiřování schopností pro zatáčení na lyžích paralelními oblouky, základní vysvětlení a vyzkoušení pohybu karvingového oblouku  

Odstraňování začátečnických chyb „proti vžití“

 

 

Délka lekce: Dopolední 9 – 12 hodin, Odpolední: 12:30 – 15:30 3 hodiny s instruktorem, přípravná fáze před výukou 25minut, zhodnocení a rady 15minut, celkem 3 hodiny 40 minut.

 

Cena: 1000,- Kč v českém, ruském nebo anglickém jazyce. Výuka bude probíhat nejčastněji na lyžařském areálu v Nových Hamrem u Nejdku. Zahrnuje také základní tištěné materiály. Cena nezahrnuje lyžařskou permanentku účastníka (Hamry - 80,- dětská do 10 let, 130,- dospělí).

 

Rezervace hodiny: v prac. dny mezi 9 - 17h telefonicky 732 621 520 nebo po emailu: v.malkus@email.cz. Náhradní termín v případě nepřízně počasí.

 

Upozornění: U dětí helma nutná!

 

Doporučená literatura: Vočičková S.: Lyžování do kapsy, Technická univerzita v Liberci a ČSLS; 2007

Reichert J., Musil D. - Lyžování – od začátků k dokonalosti; nakladatelství Grada

 

 


 

Zpět