Úspěšná obhajoba bakalářské práce sl. Lucie Podolkové - zpráva a poděkování za spolupráci

25.08.2016 16:00

Analýza marketingových aktivit vybraného subjektu – cestovní agentura Vít Malkus

 

Během roku 2015/2016 jsem měla možnost spolupracovat s panem Vítem Malkusem na své bakalářské práci, která si týkala analýzy marketingových aktivit Cestovní agentury Vít Malkus. Pan Malkus byl velice ochotný mi pomoci a poskytnout potřebné informace. Tato práce analyzovala činnost podniku z marketingového hlediska a podrobně popsala celkový chod podniku. Součástí práce bylo také dotazníkové šetření, které analyzovalo spokojenost zákazníků s kvalitou průvodcovských služeb poskytnutých od pana Malkuse.

 

Celkově mi práce umožnila poznat řízení cestovní agentury a přinesla mi mnoho užitečných poznatků. Věřím, že i pro pana Malkuse byla spolupráce na mé bakalářské práci přínosem. Tímto chci panu Vítu Malkusovi velice poděkovat, za jeho ochotu, spolupráci a cenné rady. Byla radost s ním spolupracovat.

 

 

Lucie Podolková

Zpět